Läraren

Läraren är en av Finlands äldsta facktidskrifter. Den är fokuserad på utbildniningsfrågor jämte lärarnas och skolledarnas yrkesutövning.

Allmänt

UtgivareFinlands svenska lärarförbund FSL
ChefredaktörCarl-Erik Rusk
Antal nr/år28
UpplagaTryckt upplaga 5 500 exemplar
PrenumerationsprisHelår 71 euro, halvår 39 euro

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressLäraren Järnvägsmannagatan 6
00520 Helsingfors

e-post carl-erik.rusk@fsl.fi
tfn 020 748 9468
PrenumerationerAnita Stark
e-post anita.stark@fsl.fi
tfn 020 748 9464
AnnonserKommersiella annonser
Ky Lisbeth Lönnqvist kb Sandbackavägen 8D
02200 Esbo

Tjänste- och kursannonser direkt till redaktionen
Webbplatswww.fsl.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige